ასპინძის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 16 აპრილი 2014    /    ძალაშია: 16 მაისი 2014

     საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.

 

დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.

 

      მოწვევა ასპინძა_EIB-WIMPII-16