ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი სოფელი დელისკის №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე

გამოქვეყნებულია: 30 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 3 სექტემბერი 2020

 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი სოფელი დელისკის (ს/კ 63.14.35.001 ) №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200011106 ელექტრონული ტენდერი. 

ტენდერთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე: