შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

გამოქვეყნებულია: 20 მარტი 2014    /    ძალაშია: 20 მარტი 2014

 რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და მსოფლიო ბანკის პროექტის 2013 ფისკალური წლის აუდიტი.