შესყიდვების სპეციალისტის (ინდივიდუალური კონსულტანტის) შერჩევა

გამოქვეყნებულია: 30 ივნისი 2020    /    ძალაშია: 21 ივლისი 2020

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტის ფარგლებში  შესყიდვების სპეციალისტის (ინდივიდუალური კონსულტანტის) შერჩევას.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური ვერსია: მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე და ტექნიკური დავალება.  

 

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2020 წლის 21 ივლისის 17:00 საათი.

 

Request for Expression of Interest - Procurement Consultant.pdf

 

ProcurementConsultantTOR_SRMIDP_SRMIDP-AF_SWMP.pdf