ბაკურიანის წრიული გზის გარე განათების მოწყობა

გამოქვეყნებულია: 23 ივნისი 2020    /    ძალაშია: 23 ივლისი 2020

 საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ბაკურიანის წრიული გზის გარე განათების მოწყობა.

 
პროექტი ითვალისწინებს დაბა ბაკურიანში წრიული გზის გარე განათების სისტემის მოწყობა მოწყობას. 
 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:   
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=357333&lang=ge