შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

გამოქვეყნებულია: 27 მარტი 2014    /    ძალაშია: 27 მარტი 2014

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - ნინოწმინდის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება.

 

 დეტალები იხილეთ შემდეგ ბმულზე:

 

   Award Notice-SSS 05 GEO