მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღისთვის აღჭურვილობის მიწოდება

გამოქვეყნებულია: 2 ივნისი 2020    /    ძალაშია: 23 ივნისი 2020

 მოწვევა ფასთა კოტირებაზე # SRMIDP/G/SH/04-2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული  და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (SRMIDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღისთვის აღჭურვილობის მიწოდება.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

tenders.procurement.gov.ge/public/