კორპორატიული განვითარების პროგრამა და სატრანსპორტო რეფორმის კვლევა

გამოქვეყნებულია: 3 აპრილი 2020    /    ძალაშია: 10 ივნისი 2020

 კონტრაქტის/ტენდერის #: EBRD/GUTEP/CS/QCBS/01-2020

 
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მიიღო დაფინანსება  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან (EBRD) საქართველოს ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამის (GUTEP) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის: კორპორატიული განვითარების პროგრამა და სატრანსპორტო რეფორმის კვლევა.
 ტენდერი განხორციელდება EBRD-ის ელექტრონული შესყიდვის პორტალის (ECCEP) მეშვეობით და მისი პირობების შესაბამისად. ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, ტენდერის მონაწილეებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია ECEPP-ის პორტალზე. 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: