დამატება #1 მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

გამოქვეყნებულია: 3 აპრილი 2020    /    ძალაშია: 1 მაისი 2020

 საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის: „სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტისთვის„.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: დამატება #1 მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე (ინგლისურ ენაზე).

 

Addendum #1 to the REOI.PDF