შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

გამოქვეყნებულია: 10 ოქტომბერი 2013    /    ძალაშია: 10 ოქტომბერი 2013

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. დართლოს საცხოვრებელი სახლების არსებული ანაზომების გადამოწმება და დამატებითი აზომვა-ფიქსაციის სამუშაოების განხორციელება.

 

დეტალები იხილეთ შემდეგ ბმულზე:

 

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ