საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტისთვის კომპიუტერებისა და პრინტერების მიწოდება კონტრაქტის/ტენდერის № SRMIDP/G/NCB/03-2020

გამოქვეყნებულია: 16 მარტი 2020    /    ძალაშია: 16 აპრილი 2020

 № SRMIDP/G/NCB/03-2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტისთვის (SRMIDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება იქნება შემდეგი კონტრაქტებით გათვალისწინებული გადახდებისთვის, კერძოდ, საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტისთვის კომპიუტერებისა და პრინტერების მიწოდებისთვის. 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 

tenders.procurement.gov.ge/public/