მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღისთვის აღჭურვილობის მიწოდება

გამოქვეყნებულია: 9 მარტი 2020    /    ძალაშია: 30 მარტი 2020

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული  და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (SRMIDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღისთვის აღჭურვილობის მიწოდება.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=348350&lang=ge