ქალაქ თბილისში, მზიურის პარკის ტერიტორიაზე არსებული ძველი საბაგიროს მიმღები პუნქტის რეკონსტრუქცია-ადაპტაციის - მედიათეკად და თანამედროვე ხელოვნების მინიმალისტურ გალერეად გადაკეთების დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 27 იანვარი 2020    /    ძალაშია: 27 თებერვალი 2020

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს - CNT200000006 ქალაქ თბილისში, მზიურის პარკის ტერიტორიაზე არსებული ძველი საბაგიროს მიმღები პუნქტის რეკონსტრუქცია-ადაპტაციის - მედიათეკად და თანამედროვე ხელოვნების მინიმალისტურ გალერეად გადაკეთების დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.


შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 2020 წლის 27 იანვარი

 

წინადადებების მიღება იწყება: 2020 წლის 22 თებერვალს

 

 

წინადადებების მიღება მთავრდება: 2020 წლის 27 თებერვალს, 15:00 საათზე

 

 

შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება: 30,500.00 ლარი, დღგ-ს გარეშედეტალური ინფორმაციის გასაცნობად გთხოვთ, გამოიყენოთ შემდეგი ბმული:

 tenders.procurement.gov.ge/public/