ტენდერზე მოწვევის განცხადება

გამოქვეყნებულია: 10 აპრილი 2014    /    ძალაშია: 25 აპრილი 2014

ტენდერზე მოწვევის განცხადება- საქართველოს მთავრობამ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გრანტი იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერის პროექტის დასაფინანსებლად და აღნიშნული გრანტის ნაწილის გამოყენებას აპირებს „სანიტარული გაუმჯობესების, საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგების და დრენაჟის სარეაბილიტაციო სამუშაოები იძულებით გადაადგილებულ პირთა 2 კოტეჯური ტიპის დასახლებებში, შიდა ქართლის და მცხეთა-თიანეთის რეგიონები (სოფელი მოხისი და სოფელი წილკანი)

 

საკონკურსო მოწვევა _იგპ-ების 2 კოტეჯური ტიპის დასახლება-ლოტი 3