ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევა - არქიტექტორი ლანდშაფტის და კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში

გამოქვეყნებულია: 21 იანვარი 2020    /    ძალაშია: 18 თებერვალი 2020

 შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/08-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტის, კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში არქიტექტორის  შერჩევას.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური ვერსია.

storage/assets/file/documentsENG.pdf

storage/assets/file/documents%202020.pdf

sAddendum%20.pdf