მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - დამატება #1 - ქ. თბილისში #123 და #85 საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით დეტალური დიზაინის მომზადება

გამოქვეყნებულია: 19 დეკემბერი 2019    /    ძალაშია: 13 იანვარი 2020

 პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი # CEB/EE/CS/QCBS/05-2019

 
საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის: „ქ. თბილისში #123 და #85 საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით დეტალური დიზაინის მომზადება“
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - დამატება #1 (ინგლისურ ენაზე).