სენაკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 8 აპრილი 2014    /    ძალაშია: 8 მაისი 2014

                  

            საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, სახლების დაერთებების მოწყობას, ასფალტის საფარის მოჭრას და აღდეგნას და მონოლითური ბეტონის სამუშაოებს.

დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.

 

 მოწვევა სენაკი_EIB-WIMPII-01