მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღისთვის აღჭურვილობის მიწოდება

გამოქვეყნებულია: 17 დეკემბერი 2019    /    ძალაშია: 10 იანვარი 2020

 მოწვევა ფასთა კოტირებაზე # SRMIDP/G/SH/01-2019 

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული  და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღისთვის აღჭურვილობის მიწოდება.
 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: