მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიისთვის თოვლსაწმენდის სატრანსპორტო საშუალების მიწოდება

გამოქვეყნებულია: 10 დეკემბერი 2019    /    ძალაშია: 24 დეკემბერი 2019

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული  განვითარების მესამე პროექტი (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვისაბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიისთვის თოვლსაწმენდის სატრანსპორტო საშუალების მიწოდება.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

  

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=331050&lang=ge