ინდივიდუალური კონსულტანტის - არქიტექტორის შერჩევა

გამოქვეყნებულია: 29 ოქტომბერი 2019    /    ძალაშია: 26 ნოემბერი 2019

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტის, არქიტექტორის შერჩევას.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური ვერსია: მოწვევა ინტერესის გამოხატვის შესახებ

 

Final TOR.pdf

 

Request for Expression of Interest - ENG - Local Consultant - Architect.pdf

 

REoI_Addendum .pdf