დაბა ბაკურიანისთვის სამგზავრო ავტობუსების შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 18 ოქტომბერი 2019    /    ძალაშია: 16 დეკემბერი 2019

 

კონტრაქტის/ტენდერის #: EBRD/BMSP/G/OT/01-2019

 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მიიღო დაფინანსება  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან (EBRD) დაბა ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების პროექტის (BMSP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: დაბა ბაკურიანისთვის სამგზავრო ავტობუსების შესყიდვა. პროექტი ითვალისწინებს დაბა ბაკურიანისთვის 10 ერთეული სამგზავრო ავტობუსის შესყიდვას.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე:

 

 

storage/assets/file/documents.pdf