მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - მონიტორინგი და შეფასება SRMIDP

გამოქვეყნებულია: 1 ოქტომბერი 2019    /    ძალაშია: 18 ოქტომბერი 2019

 საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკისგან (WB) რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) დასაფინანსებლად. 

აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება  დაგეგმილია საკონსულტაციო მომსახურებისთვის. 
საკონსულტაციო მომსახურება („მომსახურება“) ითვალისწინებს „პროექტის შედეგების მონიტორინგსა და შეფასებას“- SRMIDP/C/CQS/09-2019