მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - დეტალური (დიზაინი) პროექტირება, სამშენებლო ზედამხედველობა და შესაძლებლობების გაძლიერება თბილისის ეროვნულ პარკსა და მის მიმდებარე საკვანძო დასახლებებში მემკვიდრეობის მდგრადი დაცვის, ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის

გამოქვეყნებულია: 19 სექტემბერი 2019    /    ძალაშია: 10 ოქტომბერი 2019

 პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი # IBRD/RDPIII/CS/QCBS/10-2019 

 
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს, რომ გაუწიონ საკონსულტაციო მომსახურება - „დეტალური (დიზაინი) პროექტირება, სამშენებლო ზედამხედველობა და შესაძლებლობების გაძლიერება  თბილისის ეროვნულ პარკსა და მის მიმდებარე საკვანძო დასახლებებში  მემკვიდრეობის მდგრადი დაცვის, ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის“
 
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე.