მოწვევა სატენდერო წინადადებების წარმოსადგენად - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული სტრუქტურული საინჟინრო ლაბორატორიისთვის ხიდის შესამოწმებელი (დასათვალიერებელი) მანქlანის შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 27 აგვისტო 2019    /    ძალაშია: 8 ოქტომბერი 2019

 საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (აგბ) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის მე-2 ტრანშისთვის და აღნიშნული სესხის ნაწილით აპირებს დააფინანსოს ზემოთხსენებული კონტრაქტი. ტენდერში მონაწილეობა შეუძლია იმ კომპანიებს, რომლებიც წარმოდგენილია აზიის განვითარების ბანკის წევრი ქვეყნებიდან.

 
დამატებითი ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ ბმულს: