შესყიდვების სპეციალისტის (ინდივიდუალური კონსულტანტის) შერჩევა № SRMIDP/C/IC/07-2019

გამოქვეყნებულია: 26 აგვისტო 2019    /    ძალაშია: 10 სექტემბერი 2019

  საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტის ფარგლებში  შესყიდვების სპეციალისტის (ინდივიდუალური კონსულტანტის) შერჩევას.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური ვერსია: მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე და ტექნიკური დავალება.  

 

storage/assets/file/documents%Consultant-Procurement.pdf

storage/assets/file/documents%_Final_ProcurementConsSRMIDPnewselection.pdf