მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

გამოქვეყნებულია: 6 აგვისტო 2019    /    ძალაშია: 27 აგვისტო 2019

საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკისგან (WB) რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (SRMIDP) დასაფინანსებლად.

აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება დაგეგმილია - ჩამდინარე წყლების მართვის პროექტისათვის საერთაშორისო საკონსულტაციო მომსახურება  – #SRMIDP/C/CQS/05-2019.

 

 

Request for Expression of Interest Eng-final

 

TR_ToR_2019.07.25