სს "მეგობრობის მარანთან“ მისასვლელი გზის და გარე განათების მოწყობა

გამოქვეყნებულია: 29 ივლისი 2019    /    ძალაშია: 13 აგვისტო 2019

 კონტრაქტის/ფასთა კოტირების #: SRMIDP/CW/SH/7-2019

 

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სს "მეგობრობის მარანთან“ მისასვლელი გზის და გარე განათების მოწყობა.
 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: