ვანის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის კომპიუტერული და სხვა ტექნიკის მიწოდება

გამოქვეყნებულია: 18 ივლისი 2019    /    ძალაშია: 19 აგვისტო 2019

 კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/AF/G/NCB/04-2019

 
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტისთვის (RDP2). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება ვანის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის კომპიუტერული და სხვა ტექნიკის მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის. 
 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: