მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვაზე საერთაშორისო შესყიდვების კონსულტანტის თანამდებობაზე

გამოქვეყნებულია: 20 თებერვალი 2014    /    ძალაშია: 6 მარტი 2014

 

პროექტს აფინანსებს საქართველოს მთავრობა  და აზიის განვითარების ბანკი (ADB). პროექტის განმახორციელებლი სააგენტოა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (MDF). ამ პროექტის ფარგლებში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს დაინტერესების გამოხატვას  საერთაშორისო შესყიდვების კონსულტანტის შერჩევაზე, რომელმაც უნდა განიხილოს და საბოლოოდ დაამუშავოს შესყიდვებთან დაკავშირებული მთელი დოკუმენტაცია (სამშენებლო სამუშაოები და საკონსულტაციო მომსახურება), მომზადებული მუნიციპალური განვითარების ფონდის (EA) მიერ განხორციელებადი საქალაქო ტრანსპორტის მდგრადი ინვესტირების პროგრამის (ყველა ტრანშები) ფარგლებში, ADB-ს ინსტრუქციების და მეთოდოლოგიის თანახმად. 

 

Inetrnational Procurement Consultant - SPN