ვანის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ლაბორატორიული აღჭურვილობის მიწოდება

გამოქვეყნებულია: 12 ივლისი 2019    /    ძალაშია: 12 აგვისტო 2019

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტისთვის (RDP2). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება ვანის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ლაბორატორიული აღჭურვილობის მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=311233&lang=ge