მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულდარის ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 240 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 26 ივნისი 2019    /    ძალაშია: 19 ივლისი 2019

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190012585, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულდარის (ს/კ 83.16.28.006, 83.16.28.007) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 240 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 3`768`295.00 ლარს. 

 

სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 19.07.2019 წ., 12:00 საათზე.
 
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული შესყიდვის ბმული: