ინდივიდუალური კონსულტანტის - შესყიდვების კონსულტანტის შერჩევის № SRMIDP/C/IC/06-2019

გამოქვეყნებულია: 13 ივნისი 2019    /    ძალაშია: 27 ივნისი 2019

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ინდივიდუალური კონსულტანტის, შესყიდვების კონსულტანტის შერჩევას.

 

ინტერესის გამოხატვის ბოლო ვადაა - 2019 წლის 27 ივნისი 17:00 საათი

 

 
 
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური ვერსია: მოწვევა