ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფ. შრომაში (ეკალდიდის უბანში) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 19 აპრილი 2019    /    ძალაშია: 17 მაისი 2019

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 19 აპრილს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი NAT190008084, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ს/კ N26.02.24.145 და ს/კ N26.02.24.149) სოფ. შრომაში (ეკალდიდის უბანში) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1`399`750.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით)

 

სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 17 მაისს 13:30 საათზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული: