განცხადება გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერზე

გამოქვეყნებულია: 13 მარტი 2014    /    ძალაშია: 18 მარტი 2014

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს  გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისის სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:


https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=109811&lang=ge