განცხადება ელექტრონულ ტენდერზე

გამოქვეყნებულია: 13 მარტი 2014    /    ძალაშია: 2 აპრილი 2014

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს  ელექტრონულ ტენდერს მარტვილის მუნიციპალიტეტში გაჭედილი-ბალდა-მამათა მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=109652&lang=ge