განცხადება გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერზე

გამოქვეყნებულია: 13 მარტი 2014    /    ძალაშია: 18 მარტი 2014

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს სოფელ ძეგვში ბაგა-ბაღის შენობის რემონტისა და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=109803&lang=ge