ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჰერეთისკარის სკოლის მშენებლობა

გამოქვეყნებულია: 11 თებერვალი 2019    /    ძალაშია: 13 მარტი 2019

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჰერეთისკარის სკოლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერი.

 
ტენდერთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მბულზე: