ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიცხის სკოლის მშენებლობა

გამოქვეყნებულია: 11 თებერვალი 2019    /    ძალაშია: 11 მარტი 2019

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიცხის სკოლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით Design-Build მეთოდით გამოცხადდა NAT ელექტრონული ტენდერი.

 

ტენდერთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მბულზე: