„ქალაქ ხაშურში საფეხბურთო სტადიონის რეაბილიტაცია“

გამოქვეყნებულია: 28 დეკემბერი 2018    /    ძალაშია: 8 თებერვალი 2019

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქალაქ ხაშურში საფეხბურთო სტადიონის რეაბილიტაცია“ - SRMIDP/CW/NCB/41-2018

 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=289644&lang=ge