განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ქ. გურჯაანში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (51.01.51.504) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 11 დეკემბერი 2018    /    ძალაშია: 25 დეკემბერი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180009435 ელექტრონულ ტენდერს  ქ. გურჯაანში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (51.01.51.504) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 40 882  ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 25 დეკემბერს 14:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=287015&lang=ge