განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ - ქალაქ მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავების საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 21 ნოემბერი 2018    /    ძალაშია: 21 დეკემბერი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს (CNT180000074) ქალაქ მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავების საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1800000 (მილიონ რვაასი ათასი) ლარს. საკონკურსო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 21 დეკემბერს 16:00 საათზე.
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=284436&lang=ge