განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ქ. ყვარელში აღმაშენებლის ქუჩაზე უეფას მეორე კატეგორიის დონის სტადიონის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 12 ოქტომბერი 2018    /    ძალაშია: 25 ოქტომბერი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180007991 ელექტრონულ ტენდერს ქ. ყვარელში აღმაშენებლის ქუჩაზე უეფას მეორე კატეგორიის დონის სტადიონის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 178 335 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 25 ოქტომბერს 15:30 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=281492&lang=ge