განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ხობის მუნიციპალიტეტში ქარიატის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ გამოღმა ქარიატის გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 28 სექტემბერი 2018    /    ძალაშია: 10 ოქტომბერი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180007759 ელექტრონულ ტენდერს ხობის მუნიციპალიტეტში ქარიატის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ გამოღმა ქარიატის გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 71 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 10 ოქტომბერს 12:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული: 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=280332&lang=ge