მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბაკურიანის რეკრეაციული პარკის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

გამოქვეყნებულია: 11 მაისი 2018    /    ძალაშია: 28 მაისი 2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე

პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბაკურიანის
რეკრეაციული პარკის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით დეტალური

საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე და დავალებათა აღწერილობა

ინგლისურ ენაზე:

 

REOI - mdf web-site 


DD ToR - Bakuriani Recreational Park - FINAL