განცხადება კონკურსის ჩატარების შესახებ - “სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“

გამოქვეყნებულია: 23 მარტი 2018    /    ძალაშია: 19 აპრილი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ატარებს კონკურსს (

CNT180000010) “სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის  მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის   მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 253 000 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გარეშე . წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 19 აპრილს  14:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=262962&lang=ge