განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ღულელები-ქვემო ნაქალაქარის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 21 მარტი 2018    /    ძალაშია: 3 აპრილი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ღულელები-ქვემო ნაქალაქარის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაციის, ასევე მდინარე აძეძეზე და გზის გადამკვეთ ღელეზე სახიდე გადასასვლელების რეკონსტრუქციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შენგენის  მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 205 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 3 აპრილს  15:30 საათზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=262596&lang=ge