კაბელების, სავენტილაციო სისტემებისა და მათთან დაკავშირებული აღჭურვილობის პროექტირების, მიწოდებისა და მონტაჟის შესყიდვა თბილისის მეტროსთვის

გამოქვეყნებულია: 9 მარტი 2018    /    ძალაშია: 20 აპრილი 2018

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის - მეხუთე ტრანშით ათვალისწინებული პროექტების დასაფინანსებლად. სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება თბილისის მეტროსთვის კაბელების, სავენტილაციო სისტემების და მათთან დაკავშირებული აღჭურვილობის პროექტირების, მიწოდებისა და მონტაჟის შესყიდვისათვის.

 

 

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ განცხადება ინგლისურ ენაზე. 

 

IFB Metro Cables_Ventilators