მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - „დეტალური (დიზაინი) პროექტირება, სამშენებლო ზედამხედველობა და შესაძლებლობების გაძლიერება თბილისის ეროვნულ პარკსა და მის მიმდებარე საკვანძო დასახლებებში მემკვიდრეობის მდგრადი დაცვის, ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის“

გამოქვეყნებულია: 5 მარტი 2018    /    ძალაშია: 26 მარტი 2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული

განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს

მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევსკომპანიებს,

რომ გაუწიონ საკონსულტაციო მომსახურება - დეტალური (დიზაინი) პროექტირება,

სამშენებლო ზედამხედველობა და შესაძლებლობების გაძლიერება  თბილისის ეროვნულ

პარკსა და მის მიმდებარე საკვანძო დასახლებებში  მემკვიდრეობის მდგრადი დაცვის,

ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის“

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე:

 

Request for Expression of Interest_Tbilisi National Park - Final