განცხადება პრეისკურანტის საფუძველზე ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2018    /    ძალაშია: 12 მარტი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს  დოკუმენტებისა და სინქრონული თარგმნის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (NAT180003408). შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 30000 ლარს. პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1637 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 12 მარტს 15:00 საათზე.


დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=259714&lang=ge