განცხადება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ - “გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, გურჯაანის სკვერის და დასასვენებელი პარკის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“

გამოქვეყნებულია: 23 თებერვალი 2018    /    ძალაშია: 7 მარტი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს (SPA180002317) “გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, გურჯაანის სკვერის და დასასვენებელი პარკის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვის   მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 330 000 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გათვალისწინებით. წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 7 მარტს  14:30 საათზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=260147&lang=ge